TÓMALOM-FÜRDŐ HÁZIREND

A Tómalom fürdő házirendje

 • Tulajdonos: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9400 Sopron, Fő tér 1.
 • Üzemeltető: Soproni Vízmű Zrt. 9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.
 • Felügyeleti szerv közegészségügyi ügyekben: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Sopron Járási Hivatala, Népegészségügyi Osztály, 9400 Sopron, Fő tér 5.

Pénztár nyitva tartása: június – július – augusztus hónapban naponta 8:30 – 20:00 óráig.
A díjtételeket a pénztárnál kifüggesztett árjegyzék tartalmazza.
A napijegy az érvényessége napján egy alkalomra szól.

Családok részére étkezéshez napközben egyszeri alkalommal kilépést biztosítunk. Ennek feltétele a pénztárosnál történő személyes kijelentkezés, valamint visszaérkezéskor az érvényes pénztárblokk vagy számla bemutatása a személyes bejelentkezéskor. Esetenként a pénztáros karszalagot alkalmazhat a könnyebb azonosíthatóság érdekében.

A strandfürdőt pénztári nyitva tartási időn kívül mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
Az üzemeltető a strand szolgáltatásait és a jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetés feltételeit csak a pénztári nyitvatartási idő alatt biztosítja.

Kedves Vendégeink!

Pihenésükhöz, strandolásukhoz, WC, szabadtéri zuhanyzók, szabadtéri öltözőhelyiségek, kerékpártároló, vendéglátó egységek kínálata áll rendelkezésükre.
A szabadidő tartalmas eltöltéséhez minősített gyermek játszótér, gyermek vízi csúszda, vízi sporteszköz-kölcsönző kínálatából választhatnak.
Folyamatosan kísérjék figyelemmel hirdetéseinket, felhívásainkat.
Díjtalan szolgáltatásaink: elsősegélynyújtás, vízi mentőszolgálat, öltözők, WC-használat, kültéri zuhanyzó, értékmegőrző szekrény, valamint ingyenes parkolási lehetőség és kerékpártároló.
A strandon díjmentes közérdekű információs hangosbemondó szolgáltatás működik.

Kérjük kedves Vendégeinket, kulturált pihenésük érdekében az alábbi általános szabályokat betartani szíveskedjenek.

A strand használatának szabályai

1. A strandot fertőző betegek, fertőző betegségre gyanús és ittas személyek nem használhatják.
2. 14 éven aluli gyermek a strandon, a vízben és a vízparton felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat.
3. 6 éven aluli és a 14 év alatti úszni nem tudó gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet.
4. Tilos az úszni nem tudók részére a mély víz használata.
5. Tilos fürdeni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, katasztrófavédelmi riasztás alatt, valamint viharjelzés, villámlás, heves zivatar, vihar idején.
6.  Tilos a fürdőhely határát jelző bóják vonalán túl a vízben tartózkodni.  A tó vízfelülete a piros-fehér bójákkal jelölt területen belül használható fürdőzésre, átúszni és a bejárat közelében lévő túlfolyó, zsilipet megközelíteni tilos.
7. Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és mentő őrséget kell állítania.
8. Tilos a strand területét és a Fürdő vízfelületét bármilyen módon szennyezni és szemetelni. Tilos törékeny tárgyaknak a Fürdő vízébe vitele vagy dobálása, a strand területén összetörése vagy eldobálása.
9. A Fürdő területén tilos a dohányzás, kivétel a „Kijelölt dohányzóhely” táblákkal jelölt terület.
10. Kutyának vagy egyéb állatnak a strand területére bevitele és a Fürdő vízében való fürdetése tilos, kivéve a vakvezető kutyát és az őrkutyás biztonsági szolgálatot.
11. Tilos gépjárművel – engedély nélkül – a strand területére behajtani és gépjárművel a strandon tartózkodni, parkolni.
12. Tilos rádiót, zenelejátszót másokat zavarva nagy hangerőre állítva hallgatni.
13. Tilos mások nyugalmának zavarása futballozással, labdázással vagy egyéb sporteszközzel.
14. Az úszóeszközök (vizibicikli, gumimatrac, illetve más felfújható eszköz) használata is fürdőzésnek minősül, így ezek használatára is a fürdőzés szabályai vonatkoznak. Fürdőző eszközöket fürdőzők közelében csak úgy szabad használni, hogy azok mások életét, testi épségét ne veszélyeztessék.
15. A strand területén az üzemeltetési időtartam alatt a napi nyitvatartási időben és azon kívül is tilos a horgászat.
16. A parkoló, a kerékpártároló és a strand területe nem őrzött. A parkolóban elhelyezett gépjárművekért, a kerékpártárolóban elhelyezett kerékpárokért, és az azokban elhelyezett értékekért, valamint a strandra bevitt értékekért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
17.  Vízi sporteszközöket (csónak, vízibicikli, vízicsopper, kajak) csak előre megváltott jeggyel, ill. a Használati feltételek betartása mellett lehet igénybe venni, melynek regisztrálása a vízi sporteszköz használatát megelőzően kötelező.
18.  A fürdő területén található csúszda a mellette elhelyezett piktogramok és utasítások betartása mellett használható. A csúszdát mindenki saját felelősségére használhatja, szülői felügyelet mellett.
19. A strand területén lévő közhasználatú eszközök és felszerelések rendeltetéstől eltérő használatából eredő balesetekért az üzemeltető felelősséget nem vállal. Az ilyen eszközök rendeltetéstől eltérő használatával okozott károkért a károkozó felelős.
20. Amennyiben a strandüzemeléssel kapcsolatban bármi rendelleneset tapasztal, vagy kellemetlenség éri, kérjük, jelezze a pénztárnál, vagy a kollégáink bármelyikénél.  Az üzemeltető szolgáltatásait igénybe vevő vendégeknek jogában áll a szolgáltatás módja, minősége vagy a kiszolgáló személyzet magatartása ellen panasszal élni a pénztárnál elhelyezett vendégkönyvben.
21.  Más szolgáltatók által nyújtott szolgáltatás minőségéért és a szolgáltatás ideje alatt a vendégek testi épségéért a fürdő üzemeltetője nem vállal felelősséget.

Kérjük a Házirendben foglaltak betartását, a strandi előírások megszegése hatósági eljárást von maga után.  Aktív pihenést és kellemes időtöltést kívánunk minden kedves Vendégünknek!

 • TÓMALOM-FÜRDŐ

Vízi sporteszközök használati feltételei

(vizibicikli, csónak, vizicsopper, kajak)

1. A vízi sporteszközökben a mentőmellény használata 14 éves kor alatt és úszni nem tudóknak kötelező!
2. A vízi sporteszközöket mindenki csak saját felelősségére, gyerek kizárólag szülői felügyelettel használhatja!
3. A vízi sporteszközzel mások testi épségét veszélyeztetni, a fürdőzőket megközelíteni TILOS!
4. A vízibicikliről csúszdázni, fürdőzni a fürdő partvonalától számított 40 méteren belül szabad, a fürdővendégek veszélyeztetése, zavarása nélkül!
5. A vízibiciklivel, kajakkal, csónakkal csak a fürdőterületet jelző piros-fehér bójáig szabad közlekedni!
6. A vízibicikliben és a csónakban egyszerre max. 4 személy tartózkodhat!
7. A vízicsopper csak felnőtt kísérő jelenlétében, a kölcsönző mólótól a bejárat irányában, a parttól max. 15 méterre használható!
8. A vízicsopperben és a csónakban TILOS felállni, bele-, rá-, kiugrálni, kihajolni, fürdőzni!
9. A kezeket, lábakat a vízicsopperben kell tartani!
10. A vízicsoppert egyszerre csak egy gyermek veheti igénybe!
11. A vízicsoppert csak 3 évnél idősebb és 50 kg-nál könnyebb gyermek használhatja!
12. A vízi sporteszközök rongálása, bárminemű átalakítása, alkatrészek eltávolítása TILOS!
13. Nem szabad elhagyni az ülőhelyet, amíg azt az úszómester nem engedélyezi!
14. Sáros, koszos lábbal ne lépjünk a vízi sporteszközökbe!
15. A vízi műtárgyakat (leeresztő zsilip, túlfolyó, horgászstég) 20 méteres körzetben megközelíteni tilos!
A vízi sporteszközök használatának alapfeltétele a fentiek elfogadása, betartása.

Vízi sporteszközök kiadásának feltételei

(vizibicikli, csónak, vizicsopper, kajak)

1. A vízi sporteszköz bérlői, használói elfogadják a Használati feltételekben foglaltakat, melyet aláírásukkal regisztrálnak a kölcsönzői naplóban.
2. Rendelkeznek érvényes jeggyel vagy bérlettel.
3. Ittas vagy egyéb más szer hatása alatt lévő személyek nem tartózkodhatnak vízi sporteszközön.
4. Vízi sporteszköz kiadását megelőzően a műszakvezetőnek kötelessége meggyőződni a sporteszköz műszaki megfelelőségéről. Ha bárminemű eltérést észlel, a sporteszköz a javításáig nem adható ki.
5. Alapfeltétel a vízi sporteszközökre vonatkozó használati feltételek ismerete, betartása, betartatása.

 

Fürdőzési tanácsok

 • Soha ne ugorjanak felhevült testtel a vízbe! Fürdés előtt tusoljanak le!
 • Gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek!
 • Ne fürödjenek teli gyomorral, ill. közvetlenül étkezés után!
 • Ne fürödjenek alkoholos állapotban!
 • Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében fürödjön!
 • Mélyvízben mindenképpen célszerű a mentőmellény vagy mentőgallér használata.
 • Soha ne ússzanak egyedül, társnak lehetőleg felnőttet válasszanak!
 • Ne ússzanak és ne bukjanak a víz alá, ahol vízbe ugrálhatnak!
 • Ismeretlen helyen soha ne ugorjanak a vízbe!
 • Úszás közben, ha az örvény lehúz, ne kapálózzanak, a lélegzetet visszatartva várják meg, míg ereje érezhetően csökken, és ússzanak a felszínre!
 • Gumimatracot csak biztos úszótudással és lehetőleg sekély vízben használjanak!
 • Gumimatraccal, gumicsónakkal, vagy vízibiciklivel ne menjenek ismeretlen vízterületre vagy olyan mélyvízre, ahol nem ismerik annak mélységét!
 • Gumimatracon vagy gumicsónakon a vízen ne aludjanak el!
 • A szélben elsodródott fürdő- vagy úszóeszközök, felfújható vízi játékszerek után ne ússzanak, mert az életüket veszélyeztetik! Ha mégis megteszik, és elsodródnak, maradjanak a felfújható eszközön vagy fürdőeszközön, míg a segítség megérkezik, és ne hagyják el azt.
NYITVA TARTÁS
DDDDDDDDDDDDDDD
ELÉRHETŐSÉG
Tómalom fürdő

Sopron, Erdőalja u. 1, 9407

 • Telefon: +36 20 221 0525
 • Szezonon kívüli elérhetőség: +36 (99) 513 423
MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

6-os, 13-as és 33-as helyi buszjárat
Autóbusz menetrend

USZODA

WELLNESS

VIZES EDZŐTÁBOR

STRAND

TÖRTÉNET